Yhteystiedot

Pekka Halosen akatemia on kuvallisen ilmaisun koulutukseen erikoistunut oppilaitos Tuusulan Rantatien tuntumassa. Oppilaitoksessa järjestetään sekä ammatillista että kansanopiston, vapaan sivistystyön, koulutusta.

Keuda Pekka Halosen akatemia

Pekka Halosen akatemiassa voi suorittaa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon liittyviä opintoja. Erityisesti koulutustarjonta painottuu kuvallisen ilmaisun osaamisalaan. Osaamisala tarjoaa laaja-alaista kuvallisen ilmaisun koulutusta. Pekka Halosen akatemiassa voi suuntautua esimerkiksi graafiseen suunnitteluun, kuvataiteeseen tai valokuvaukseen. Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon tai täydennyskoulutuksena yksittäisiä tutkinnon osia. Yksilölliset opintopolut ja media-alalla tarvittava monipuolinen osaaminen rakennetaan mm. ammatillisten valinnaisten tutkinnon osien kautta. Toimipisteessä opiskelee noin 250 opiskelijaa ammatillisessa koulutuksessa sekä kansanopistossa.

Pekka Halosen akatemia kuuluu Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymään. Keuda on Keski-Uudenmaan johtava nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Koulutusta tarjotaan kaikilla ammatillisen koulutuksen aloilla yhteensä 11 toimipisteessä. Keuda tarjoaa alueen yrityksille ja työnantajille pitkäjänteistä ja tavoitteellista yhteistyöstä osaamisen kehittämiseen liittyviin tarpeisiin.