Valokuvaus
Uusitalo Susanna
Makrameekirjan verkkokassi
210 mm x 297 mm
valokuvaprintti
2020