Olevaa ei tarvitse kuvata aina pelkistetysti ja havainnosta. Se voi tulla näkyväksi esittämällä mielikuvamaailman kautta ne ilmiöt ja tunteet, jotka ovat piilotettuina ja salaisina.

Luovuus kuuluu arkeeni monella tapaa. Maalaan, piirrän, valokuvaan ja teen installaatioita. Taiteellisessa työskentelyssä ilmaisen itseäni yhdistelemällä rohkeasti ja leikkisästi eri tyylejä. Akryylin nopea kuivuminen sopii työtapaani. Värit ovat hehkuvia ja työhön voi lisätä erilaisia struktuureja. Valokuvaus ja kuvankäsittely ovat rohkaisseet uusien ideoiden äärelle.

Innoittajina ovat toimineet Gauguinin runsas ja leikkisä värien käyttö, Pollockin hallittu kaaos sekä Sandra Kantasen tapa yhdistellä valokuvaa ja maalausta.

Lisätietoa: www.caritanissinen.com ja @art.caritanissinen

TEOSKOKONAISUUDEN ESITTELY

Käsitelty [taide] – Manipulated [art]

Tuon räiskyvien värien ja maalattujen muotojen kautta esiin sisälläni olevan leikkimielisyyden ja innon taidetta kohtaan. Luovuus on minulle prosessi, jolla pääsen vapaaksi tavanomaisesta ajattelutavastani ja heittäydyn tunteen vietäväksi.

Teoskokonaisuuteni koostuu maalauksista ja valokuvista, joissa maalaus on ensin valokuvattu ja sitten muutettu käsittelemällä sitä kuvankäsittelyn metodein joksikin toiseksi. Rinnastan alkuperäisen maalauksen ja digitaalisen pigmenttivedoksen kysyen, ovatko teokset vertailukelpoisia? Täydentävätkö ne toisiaan vai vievätkö ne toisiltaan voimaa?

Alkuperäinen maalattu teos muuttuu käsittelyssä voimakkaasti. Digitaalisesta vedoksesta tulee itsenäinen teos ja uusi originaali. Taiteesta syntyy uutta taidetta.