Mäntylä Joonas

 Kuvaan tunteitani, havainnoimaani ympäristöä ja sen tapahtumia maalauksen ja piirtämisen kautta. Toteuttamani teos on harvoin helposti aukeava ja sen tarkoitus voi olla pelkästään havainto, ilman syvempää tarkoitusta. Jos teoksellani on sanoma, harkitsen tarkkaan kerronko siitä, vai jätänkö katsojalle oman tulkintansa. 

Teoksiani ohjaa tekovaiheessa kuuntelemani musiikki ja/tai sen hetkinen tunnetilani. Musiikin valitsemisella tuntuu joskus olevan jopa isompi merkitys teoksen lopputuloksen kannalta, kuin teosta varten tekemilläni luonnoksilla. Valitsen musiikin sen hetkisen tunnetilan mukaan ja se auttaa minua pitämään saman ajatuksen tekovaiheen alusta loppuun. Jos haluan muuttaa teoksen suuntaa, yksinkertaisesti vaihdan kuuntelemaani musiikkia. 

Viime aikoina olen kokenut taidegrafiikan syväpaino menetelmät, sekä akvarellin itselleni mieluisimpina tekniikkoina. Näiden tekniikoiden välinen vaihtelu pitää kummankin mielenkiintoisena ja luo eri aiheet ja kuvaamistavan kumpaankin. Grafiikassa työskentelyni on lähes pelkästään suunnitelmallista ja harkittua, kuin taas maalatessa työskentelyni on paljon impulsiivisempaa ja vapaampaa muutoksille. Koen ajatustapani näiden tekniikoiden välillä olevan täysin irrallinen toisistaan. 

TEOSKOKONAISUUDEN ESITTELY: