Olen vantaalainen kuvataitelija ja hyödynnän niin kuvanveiston, maalauksen kuin piirtämisen keinoja työskentelyssäni. Tähän lisään vielä runotaiteen tuottamisen, joka on itselleni merkityksellinen osa minuutta ja ajattelua. Monesti yhdistän kuvallista ja kirjallista taidetta toisiinsa.  Performanssitaide kutsuu myös puoleensa ja sen myötä haluan herätellä sanoja ja kuvia eloon. Toimiminen valokuvamallina tarjoaa oivan väylän eri tunnetilojen fyysiseen läpikäymiseen ja lisää ymmärrystä omasta kehollisuudesta. Tunteet ja järki vuoroin sekä yhdistyneenä pääsevät valloilleen taiteessani ja puhuttelevat aiheet näkyvät kätteni jälkinä.

Taiteessani aiheet nousevat hetkistä ja tilanteista, kokeiluista ja vahingoista. Synkeät, lopullisuuden teemat herättelevät inspiraatiotani ja sujuvasti vaellan varjojen valtakunnista abstrahoidun muodon kautta konkretiaan. Elämän tummuus puhuttelee ja on monesti luovuuteni alkulähde, mutta matkalla saattavat muuntua hyvinkin keveiksi ja värikkäiksi kokonaisuuksiksi. Olen osa prosessia, enkä tahdo vetää tiukkoja suuntaviivoja luovan tekemiseni suhteen.

Heidi Lehtinen

IG: heidilahtevanoja

Minun omakuvan on ottanut Joni Popper IG: photoreflections_