Omassa taiteessani toistuvina teemoina esiintyvät naiseus, minuuden pohtiminen, luontosuhde ja omien elämänkokemusten käsittely symboliikan keinoin. Ammennan taiteeseeni inspiraatiota muun muassa suomalaisesta mytologiasta ja omasta rikkaasta unimaailmastani. Työskentelyprosessissa itselleni on tärkeää intuitiivisuus ja luomisen terapeuttinen vaikutus.

https://veerak100.wixsite.com/portfolio

TEOSKOKONAISUUDEN ESITTELY:

Kolmiosainen symbolinen omakuvien sarja kertoo henkisestä matkasta kohti omien hankalien tunteiden ja ajatusten hyväksymistä.