Olen Eleanna Utriainen, 25- vuotias kuvataiteilija Helsingistä. Työskentelen pääosin piirtäen ja maalaten erilaisin menetelmin. Minulle tärkeitä aiheita ovat mm. ihmiset, eläimet, ympäristö sekä tunteet.

TEOSKOKONAISUUDEN ESITTELY:

Luonnonilmiöt

Olen halunnut pelkistää luonnossa tapahtuvia ilmiöitä keväällä. Teoksiani yhdistää kultaväri, joilla olen halunnut lisätä teoksiini lämpöä ja arvokkuutta.