Käsittelen taiteessani arjen kokemuksien kautta eksistentiaalisia kysymyksiä. Työskentelyni lähtökohtia ovat myötätunto sekä yhteyden ja erillisyyden kokemukset. Pyrin vangitsemaan teokseeni tilanteen, johon kiteytyy jokin oleellinen tunne tai oivallus.

Työskentelen intensiivisesti ja intuitiivisesti – käyn vuoropuhelua teoksen kanssa. Intensiivisen työskentelyn kautta minulle syntyy voimakas tunneside teokseen. Töideni lopullinen muoto ja tunnelma voivat muuttua yllättäviin suuntiin – parhaimmillaan taiteeni paljastaa myös minulle itselleni jotain uutta omasta suhtautumisestani maailmaan.

Nettiportfolio: https://www.saaratikka.fi/

Portfolio liitetiedostona:

TEOSKOKONAISUUDEN ESITTELY:

“Koan”

Teos koostuu seinälle asetelluista marmoroiduista papereista. Teos on vertauskuva siitä, kuinka ihmismieli pyrkii järjestelemään kokemuksiamme ja ymmärtämään asioita, jotka ovat loogisen päättelykyvyn ulottumattomissa. Pyrimme jatkuvasti jäsentelemään ja yksinkertaistamaan asioita, jotta kokemuksemme tuntuisivat loogisilta ja jotta voimme toimia kaaottisessa maailmassa. Piirrämme kuvan todellisuudesta, ja pidämme sitä totena.

Onko mahdollista sisäistää jotakin, joka on käsityskyvyn ulkopuolella? Koan tarkoittaa zen-buddhalaista paradoksaalista kysymystä tai tarinaa, jota käytetään osana meditaatiota. Sen sijaan, että vastausta etsittäisiin loogisen ajattelun kautta, koania täytyy kysyä mielen sijasta koko olemuksellaan. Koan näyttäytyy myös vertauskuvana olemassaololle: sehän on suurin ja käsittämättömin arvoitus. Mutta mikä on itse kysymys?

en tiedä mitä
vastata, enhän tiedä
mitä kysyä

tuuli ei osu meihin
vuori ei näy varjoltaan