Taidetta tehdessäni vajoan omaan maailmaani. Se on aina ollut keino paeta jonnekin parempaan, tai tapa käsitellä vaikeita tunteita ja ajatuksia. Taiteeni kautta pyrin tuomaan sisäisen maailmani näkyväksi muille, sekä katsojan voivan heijastaa omia kokemuksiaan töihini.

(portfolio liitetiedostona)

TEOSKOKONAISUUDEN ESITTELY: