Olen tuusulalainen kuvataiteilija ja taideopettaja. Teoksissani käsittelen muun muassa reviirin teemaa: mistä tulemme, minne olemme matkalla, mikä määrittää sitä miten reviiriämme – niin psyykkistä kuin fyysistäkin – rajaamme. Omaa reviiriä minulle taiteilijana edustaa ennen kaikkea oma sisäinen maailma ja kuvat, joita sieltä kumpuaa.

TEOSKOKONAISUUDEN ESITTELY: