Pidän ajatuksesta tehdä taidetta ilman rajoja.

Ideoin ja toteutan teoksen sille sopivalla tekniikalla. Tuon usein esille vuorovaikutuksen teoksen ja ympäröivän tilan kanssa, sekä nostan hyökkäämättä esille epäkohtia, rinnastuksia ja pohdintaa. Teemakseni on noussut ihmisten ja luonnon välinen suhde toisiinsa. Monipuolisuus ja samankaltaisuus ihmisissä ja luonnossa kiinnostavat minua.

TEOSKOKONAISUUDEN ESITTELY:

“HAAVOITTUNUT / WOUNDED”